F-PASN

  FEDERASI PEGAWAI DAN APARATUR SIPIL NEGARA

 

 

PENGURUS

Majelis Pertimbangan Organisasi ( MPO )   

Ketua

: Prof.Dr. Muchtar Pakpahan, S.H,MA.

Pengurus Pusat  FPASN SBSI 

K e t u a

Wakil Ketua Bid. Administrasi & Organisasi

Wakil Ketua Bid. Advokasi

Wakil Ketua Bid. Humas

Wakil Ketua Data Base

S e k r e t a r i s

Bendahara

: Johnny M. Simorangkir, SE,SH,MM

: Jobson Aritonang, S.Pd

: David Marpaung

: Oktoberta Sri Sulastri, S.Pd.

: Sugianti, M.Pd

: Muhlis. S.H.

: Melyani Rajagukguk, S.E.

 

 

 

 

 

 

ChatClick here to chat!+